REGULAMIN OBIEKTU RESORT MARINA SUCHACZ

Wszystkie osoby przebywające na terenie ośrodka wypoczynkowego Resort Marina Suchacz zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz do stosowania się do poleceń wydawanych przez pracowników obsługi ośrodka. Wjechanie, wejście, przebywanie na teren ośrodka lub korzystanie z jego usług jest tożsame z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

 1. Na terenie ośrodka obowiązuje cennik usług, dostępny jest na stronie www.marinasuchacz.pl.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 15.00, kończy się o godzinie 11.00 dnia następnego.
 3. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 7.00
 4. Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do zachowania nie wpływającego na pogorszenie komfortu pozostałych osób korzystających z ośrodka. Niestosowanie się do zapisów regulaminu oraz uwag obsługi, może prowadzić do wydalenia z ośrodka bez zwrotu opłat za pobytu.
 5. Rezerwacja pobytu zostaje potwierdzona po zaksięgowaniu wpłaty rezerwacyjnej w wysokości 30% wartości najmu. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu lub jego skrócenia opłaty nie podlegają zwrotowi.
 6. Opłata za pobyt może być realizowana przedpłatą poprzez płatności elektronicznie lub w dniu przyjazdu. Przedpłata musi zostać zaksięgowania na koncie ośrodka przed zakwaterowaniem.
 7. Przed rozpoczęciem pobytu pobierana jest kaucja, wielkość kaucji jest określona w aktualnym cenniku. Kaucja pobierana jest w formie gotówki lub poprzez blokadę na karcie kredytowej. Kaucja pobierana jest na pokrycie ewentualnych szkód i strat w wyposażeniu. W przypadku braku zniszczeń zostaje zwrócona w całości po zakończeniu pobytu.
 8. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za przekazane mienie oraz za szkody wyrządzone na terenie ośrodka.
 9. Parking jest dostępny na miejscu (nie wymaga rezerwacji) płatny według aktualnego cennika.
 10. Pobyt na terenie ośrodka zwierząt jest akceptowany. Opłata według aktualnego cennika.
  Osoby przebywające na terenie ośrodka ze zwierzętami są zobowiązane do sprawowania pełnej i nieprzerwanej kontroli nad nimi Zwierzęta przebywające na terenie ośrodka muszą być na smyczy oraz w kagańcu Na opiekunie spoczywa obowiązek sprzątania odchodów pozostawionych przez zwierzę.
 11. Opiekun odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę będące pod jego opieką.
 12. Osoby odwiedzające najemców mają prawo przebywać na terenie ośrodka do godziny 22.00.
 13. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w domkach obowiązuje zakaz używania urządzeń zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia domku. Zakaz nie dotyczy zasilaczy komputerowych i ładowarek. Zabrania się używania dodatkowych urządzeń grzewczych.
 14. Obowiązuje całkowity zakaz palenia w domkach, na tarasie domków oraz w odległości mniejszej niż 5 m od drewnianych domków letniskowych.
 15. Za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich na terenie ośrodka odpowiada ich prawny opiekun.
 16. Najemca zobowiązuje się do utrzymywania czystości w domkach. Za pozostawienie domków w skrajnej nieczystości pobrana zostanie z kaucji opłata serwisowa według aktualnego cennika.
 17. Wykupiony pobyt w ośrodku nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających w nim osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia należącego do nich. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie mienia własnego osób przebywających na terenie ośrodka.
 18. Wszelkie awarie powinny być niezwłocznie zgłaszane obsłudze ośrodka.

NUMERY ALARMOWE

Pogotowie Ratunkowe – 999
Straż Pożarna – 998
Policja – 997